กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ท.ถ.๒-๐๐๐๒ ถนนสายหน้าเมือง-ริมยม ตั้งแต่บริเวณถนนศรีสัชนาลัย ซอย ๑๕ ขึ้นไปทางทิศเหนือ สุดเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Para Asphaltic Concrete ถนนเทศบาลดำริ ๒ ตั้งแต่บริเวณสะพานแขวนถึงถนนศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Para Asphaltic Concrete ถนนเทศบาลดำริ ๒ ตั้งแต่บริเวณสะพานแขวนถึงถนนศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๔๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ (สายดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Para Asphaltic Concrete บริเวณสี่แยกศาลหลักเมืองสวรรคโลก [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2