กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
     

 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่2/2561) เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่1) เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสวรรคโลก เพิ่มเติม (ฉบับที่1) [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)