กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
     

 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)